محل برگزاری

محل برگزاری

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و مهندسی صنایع در تاریخ 11اردیبهشت  1398 در پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد . 

آدرس محل برگزاری : انتهای همت غرب - دهکده المپیک - میدان دهکده - دانشگاه علامه طباطبائی،ساختمان علاءالدین بهشتی طبقه سوم